VITE KVARN

 

Om Du kommer norrifrån:

- Kör riksväg 45 söderut och ta vänster, skyltat Velanda, vid näst sista rondellen mot Göteborg

- Följ Holmsvägen 3 km.-Ta höger, kör 5 meter. Ta sedan vänster in på Velandavägen, skyltat Velanda, följ vägen i 1.3 km

- Efter Velanda samhälle ligger ett stort vitt 3-våningshus på vänster sida av vägen. Du är framme!  

 

Om Du kommer söderifrån:

- Kör riksväg 45 norrut och ta höger, vid andra rondellen i Trollhättan, skyltat Velanda. 

- Följ Holmsvägen 3 km.

-Ta höger, kör 5 meter. Ta sedan vänster in på Velandavägen, skyltat Velanda, följ vägen i 1.3 km

- Efter Velanda samhälle ligger ett stort vitt 3-våningshus på vänster sida av vägen. Du är framme!  

 

Från Sollebrunn, där du kör mot Trollhättan, på väg 42 fortsätt 20.9 km

-Sväng vänster i rondellen, fortsätt 3,6 km

- Kör vänster in på väg skyltat mot Sjuntorp, fortsätt 3,7 km

- Kör vänster in på Velandavägen, skyltat Velanda, följ vägen i 1,3km.

- Efter Velanda samhälle ligger ett stort vitt 3-våningshus på vänster sida av vägen. Du är framme!