Harmoniska Möten

Tvådagarskurs med Eva Bertilsson från Carpe Momentum

Målet med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter i att planera och genomföra lyckade mötesövningar, där hundens beteende tydligt utvecklas i en positiv riktning. Deltagarna kommer också att få en ökad förståelse för hur olika tränngsstrategier skiljer sig åt, och för vilka komponenter som är avgörande för framgång inom respektive strategi. 

Kursen inleds med en genomgång av fyra olika typer av strategier:

1. Tillvänjning i berikad miljö

2. Associationsträning                

3. Triggern som signal

4. Förstärkning av artigt språk och goda val

Sedan jobbar vi tillsammans med förberedelser, genomförande och utvärdering av praktiska övningar, utifrån önskemål och behov hos deltagande hundekipage. 

 

Ur innehållet: 

• Individanpassad målsättning, val av strategi, och planering av procedur

• Övning av planerade procedurer

• Praktisk träning 

• Utvärdering och justering

• Dessutom: Träning av relevanta grundfärdigheter.

Hundekipagen på kursen får förstås träna en hel del praktiskt, men fungerar dessutom som exempel och diskussionsunderlag.

Deltagande hundar behöver vara bekväma med att vänta i bilen eller i bur inomhus, eftersom vi mestadels kommer att jobba med en hund i taget. Deltagande hundar behöver dessutom vara bekväma med mänskliga åskådare. Övningarna individanpassas, så både ekipage som upplever möten som problematiska och ekipage som inte har några direkta problem men vill vidareutvecklas och förebygga inför framtiden är välkomna! 

Deltagare utan hund är fullvärdiga kursdeltagare, medverkar i alla diskussioner och är med i alla övningar. Det här är definitivt en kurs där man lär sig massor även utan hund!    

 Datum: 10-11 nov (tis-ons)

Tider: 9.30 – 16.30 båda dagarna. Tisdagen inleds med ca 2 timmar föreläsning.

Priser: Deltagare med hund, 1800:-. Observatör, 800:-.

Plats: Aktiv Hunds Vite Kvarn

Anmälan: kursanmalan@aktivhund.nu

 

Läs mer om Eva här!

 

eva bertilsson