Animals In Control - kommunikationsfärdigheter för djurfolk!

Äntligen i Sverige - denna föreläsning är skapad av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh (www.carpemomentum.nu) och Peggy Hogan (www.clickertraininghorses.com), och har varit en av de mest uppskattade vid de senaste årens Clicker Expon i USA och Danmark. Nu kommer Eva att hålla den hos oss på Aktiv Hund.

Vi tränar belöningsbaserat, fokuserar på etik och djurvälfärd, och jobbar aktivt på att bygga en god relation med våra djur. Vi strävar efter att läsa individens kroppsspråk och svara adekvat på det individen säger. Vad är nästa steg mot att verkligen ge valmöjligheter och kontroll? I den här föreläsningen får du mängder inspiration och idéer samt många praktiska tips på hur du kan använda din tränarskicklighet till att utveckla tvåvägskommunikationen med ditt djur. Individer av alla möjliga olika arter kan till exempel lära sig att specifikt be om det den vill ha, att svara ja eller nej på frågor, och att välja mellan olika alternativ. Dessutom kan vi förfina våra träningsprocedurer, till exempel när vi jobbar med motbetingning och annan tillvänjning, genom att låta individen styra processen med ”startknappsbeteenden” och ”stoppknappsbeteenden”.

Välkommen till en föreläsning som öppnar en helt ny värld! 

 

Datum och tid: Lördag 11 november kl. 10:00-13:00

Plats: Aktiv Hunds Vite Kvarn

Pris: 300:-  inkl. fika (föreläsningen ingår när du bokar en plats på hela workshopen

Anmälan: kursanmalan@aktivhund.nu

Eva-kollage-skärmklippsversion     15628665_1216692605067316_1516692529_o (2)