BPH - Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

 

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Det är till god hjälp för special - och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar. För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos olika raser och hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av. Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag men också för vår hundpopulations mentalitet i stort. En BPH-beskrivning tar ca 30-45 minuter. Beskrivningen innehåller sju moment och syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bl a om att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om du vill kan också hundens reaktion vid skott prövas. Efter att du och din hund gått banan gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet. Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad. Oregistrerade hundar måste ha tävlingslicens. Du som ägare eller förare ska vara medlem i SKK eller i special-/rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga krav på att din hund ska vara lydig. Vill du inte släppa den lös kan den ha lina på sig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får instruktioner av testledaren om hur du ska gå till väga vid varje moment.

 

Svenska Sennenklubben arrangerar BPH på Vite Kvarn i samarbete med Aktiv Hund - söndagen den 2 juni

 

Anmälan

https://sshk.berner.nu/?fbclid=IwAR03JDwHEhyVmTTwgCpZcU73nu_-W5pJNqQNgZu5y2XNuw_XnN2sD-7Jvqo

 

BPH4

BPH7

BPH6 

BPH8

Mer information

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/bph/bph_informationsbroschyr_a36.pdf

https://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/?fbclid=IwAR0-ZgfUr8Rqgzn6J5hBYHI7TK4yT9Q4ENbgrFVvNoK-touDXjn4uOy9vEs