Hundmassage

Till Aktiv Hund kan du komma för att ge din hund en skön avslappnande massage. Du får också tips om hur du själv kan ge din hund massage. Vill du gå vidare finns det kurser i hundmassage hos oss. Gå in och läs under fliken "Kurser" för att se när nästa kurs startar. 

Beröring är ett språk - kanske världens äldsta. Den första kontakten mellan spädbarn och föräldrar sker genom beröring. När beröringens språk blir mer medvetet kan man börja kalla det för massage. 

När man masserar sin hund får man en annan syn på hunden. Det handlar ju om kontakten mellan dig och din hund. Massagen erbjuder dig en djupare och angenämare kontakt som för med sig positiva fysiologiska effekter såväl som psykiska. 

Man har genom åren upptäckt via studier att beröring har en enorm betydelse, inte bara för att stärka relationen, utan också för återhämtning efter ett sjukt tillstånd. 

Genom att lära känna sin hunds kropp upptäcker man lättare om någonting är fel, helst då redan innan ett problem blivit för stort eller kroniskt.
Har man en hund med muskel- eller ledrelaterade problem kan det vara nödvändigt att underhålla hundens muskulära kondition för att din hund ska ha ett värdigt, smärtfritt och fungerande liv.

Stretching

Stretching betyder töjning. Stretching håller muskulaturen elastisk och därigenom uppnås rörlighet och smidighet. Man behåller ledens naturliga rörelsebana och undviker störningar i muskulatur och ledfunktion.

Under fysiskt arbete drar muskeln ihop sig. För att bibehålla muskelns smidighet och elasticitet är det viktigt att töja ut muskeln efter arbete. Om en muskel inte töjs ut efter arbete fortsätter den att vara kort och detta kan i sin tur leda till felaktig belastning på leden. Detta kan i sin tur ge både nedsatt cirkulation, irritation/inflammation och förslitningar som i värsta fall kan leda till benpålagringar.

Stretching ska anpassas till individens specifika muskulatur, muskelns kondition och töjningsförmåga är viktigt att respektera. Meningen är inte att man ska anstränga hunden till det yttersta för att uppnå ett optimalläge så fort som möjligt. 

Målet är att minska muskelspänning och bibehålla normal rörlighet, inte att skapa en extrem rörlighet. 
Överrörlighet ger instabilitet som kan leda till översträckningar och andra skador.