Akupunktur

Akupunktur är en mångtusenårig metod som hjälper kroppens att läka sig själv.

Historik
Det finns bevis på att veterinärer använde akupunktur redan under Zang- och Chowdynastyn omkring 2000 - 3000 år före Kristus. Det användes redan då både som förebyggande medicin och som behandling av skador och sjukdomar.

Enligt den kinesiska filosofin är ohälsa ett resultat av obalans av energier i kroppen. Akupunktur balanserar dessa energier och minskar smärta samtidigt som det ger kroppen möjlighet att läka.

Från det västerländska synsättet ger aktivering av specifika akupunkturpunkter neuro-hormonella effekter, som gör att kroppen svarar på behandlingen.

Även om förklaringarna till varför akupunktur fungerar varierar, då man ser på det med gammalkinesiskt perspektiv eller västperspektiv är de effektiva resultaten de samma.


Hur går det till? 

När man får behandling med akupunktur används tunna, sterila engångsnålar som sticks in på bestämda punkter på kroppen. Smärtan avgör vilka punkter som behandlas. Ofta används punkter som ligger både nära och långt ifrån det område där hunden har ont. 
Nålarna sticks in olika djupt och får sitta under en viss tid, upp till 30 minuter, beroende på orsak till behandlingen. De flesta hundar reagerar inte särkilt mycket under behandlingen, någon gång kan de reagera just då nålen sätts genom huden. Behandlingen behöver ofta upprepas några gånger för att smärtlindring ska erhållas.

 

Kända effekter av akupunktur:   

* Endorfin frisätts – kroppens egna smärtstillande ämnen 
* Oxytocin frisätts – kroppsegna "lugn och ro" hormoner 
* Grindteorin – impulser, som annars skulle upplevas som smärtsamma, sorteras bort 
* Kroppseget kortison ökar och har en antiinflammatorisk effekt 
* Serotonin och Noradrenalin ökar, viktiga transmittorsubstanser i hjärnan 
* Immunförsvaret förbättras 
* Bättre näringstillförsel i brosket och i leder 
* Blodcirkulationen i spända muskler ökar 

På hund behandlar vi rörelsesmärtor av muskulärt ursprung, artros, hälta och ryggproblem med akupunktur men även vissa muskel- eller nervsjukdomar/skador.

Läkningsprocessen påskyndas vid diskbråck. Behandling med el-akupunktur ger en mer intensiv, effektiv och behagligare stimulering för hunden än manuell akupunktur.


Biverkningar:

Det händer att smärtan blir värre efter första eller andra behandlingstillfället, det kan sitta i upp till 48 timmar efter behandlingen. Detta är dock ett gott tecken som tyder på att behandlingen är verksam för just denna hund. Vissa djur blir trötta och slöa upp till 24 timmar efter behandlingen.