Löpband

Som komplement till övrig träning kan vi på Aktiv Hund erbjuda din hund träning på vårt löpband.  Löpbandet är avsett för just hundar och har därmed en annan dämpning än vad ett löpband för människor har.  Löpbandet skall aldrig ersätta hundens promenader utan fungera som ett redskap för att bygga kondition och muskelatur på ett skonsamt och kontrollerat sätt. Det går att ställa in lutningen så man kommer åt olika muskelgrupper och de allra flesta hundar tycker att det är en rolig träningsform. Löpbandsträning går även att använda i rehabiliteringssyfte och sker då i samråd med veterinär och ansvarig terapeut. Det finns möjlighet att efter introduktion med personal köpa ett löpbandskort och på så vis sköta sin träning själv och på de tider som passar just er.