Vibrationsplatta

Träning på vibrationsplattan lämpar sig för både friska hundar och hundar som tränar i rehabiliteringssyfte.

Här nedan följer ett par exempel på när träning på vibrationsplattan är lämplig:

 • Benskörhet.
 • Öka cirkulation och främja läkning.
 • Vid smärta i bog, höft, knä och armbåge.
 • Nedsatt balans.
 • Uppbyggnadsträning efter ledoperation.
 • Ökad rörelse.
 • Stress.

 Tillfällen då man inte bör använda sig av vibrationsplatta:

 • Dräktighet.
 • Epilepsi.
 • Öronproblem.
 • Hjärtproblem.
 • Tumörer.
 • Navelbråck.
 • Nyopererade hundar.

Plattan rör sig i vertikala plan, alltså upp och ned, vilket ger leden och muskelaturen en normal rörelseriktning och belastning vilket gör det till en träning hunden känner igen och är trygg i.