Laserbehandling

En laser är en ljuskälla som avger ytterst rent ljus, med rent ljus menar man ljus som har en enda våglängd.

Medicinsk laser lindrar smärta, påverkar inflammationer, infektioner och svullnader. Laser accelererar läkningen av skador genom att stimulera cellfunktioner, både celltillväxt och cellbildning samt ökar blodcirkulationen vilket förkortar rehabiliteringen.

Laser används framgångsrikt för behandling av t.ex. belastnings- och träningsskador, tendiniter, muskelproblem, ligamentsskador, senskador, osteochondros, artroser, ödem och vid sårbehandling.

Laserbehandling gör inte ont utan är tvärtom mycket avslappnande. Dock kan hunden få mer ont 6 - 24 timmar efter en behandling. Detta beror på att laserljuset sätter igång läkningsprocesser. Denna igångsättningssmärta är vanligast vid problem av kronisk natur. Den brukar gå över efter någon dag men kan i enstaka fall vara längre.

Laserljuset kan ibland ge en direkt smärtlindring. Tänk på att en smärta som kommer från en skada har till uppgift att hindra överbelastning. Då kan laserns smärtlindrande effekt ibland leda till att hunden vill röra sig för mycket med tanke på sin skada och därmed överbelasta senan, muskeln eller leden, med en försämring som följd. Det är viktigt att inte låta hunden belasta det skadade kroppsdelen innan du fått klartecken ifrån din terapeut.

Den medicinska laserbehandlingen fungerar lika bra på både djur och människor, och inga skadliga biverkningar har konstaterats efter över 30 års användande.