AKTIV HUND

 

Om Du kommer norrifrån:

- Kör riksväg 45 söderut och ta vänster, skyltat Velanda, vid rondellen mot Göteborg

- Följ Holmsvägen 3 km.

-Ta höger, kör 5 meter. Ta sedan vänster in på Velandavägen, skyltat Velanda, följ vägen i 1.3 km

-Ta vänster, skyltat Velanda Säteri, därefter över en järnvägsbro.

- Följ vägen och sväng sedan första höger vid skylten (Aktiv Hund) och fortsätt tills du ser en stor röd byggnad på vänster sida. Du är framme!

 

Om Du kommer söderifrån:

- Kör riksväg 45 norrut och ta höger, vid andra rondellen i Trollhättan, skyltat Velanda.

 - Följ Holmsvägen 3 km.

-Ta höger, kör 5 meter. Ta sedan vänster in på Velandavägen, skyltat Velanda, följ vägen i 1.3 km

-Ta vänster, skyltat Velanda Säteri, därefter över en järnvägsbro.

- Följ vägen och sväng sedan första höger vid skylten (Aktiv Hund) och fortsätt tills du ser en stor röd byggnad på vänster sida. Du är framme!

 

Från Sollebrunn, där du kör mot Trollhättan, på väg 42 fortsätt 20.9 km

-Sväng vänster i rondellen, fortsätt 3,6 km

- Kör vänster in på väg skyltat mot Sjuntorp, fortsätt 3,7 km

- Kör vänster in på Velandavägen, skyltat Velanda, följ vägen i 1,3km.

-Ta vänster, skyltat Velanda Säteri, därefter över en järnvägsbro.

- Följ vägen och sväng sedan första höger vid skylten (Aktiv Hund) och fortsätt tills du ser en stor röd byggnad på vänster sida. Du är framme!