Vår instruktörsutbildning innehåller

Belöningar

Relation (Kenth Svartbergs TBS-modell)

Grundbehov

Inlärningsteorier – hur lär sig hunden?

Klickerträning

Etologi

Stress

Valputveckling

Hälsovård

Aktivering

Hanteringsträning

Passivitet

Klicker v.s Locka-Lura

Närlydnad

Avståndslydnad

Raskunskap

Hundspråk

Den gamla hunden

Kursplanering

Praktik på skolan

Pedagogik

Utrustning – Vad finns tillgängligt på marknaden? Vad är att föredra och vad vill vi undvika?

Presentation – Hur kan du göra dig förstådd på ett professionellt sätt?

Kommunikation – Hur kan du försäkra dig om att hundägarna förstår dig?

Hur man lär ut olika övningar samt hur man utvecklar och störningstränar dem.

Utmanande hundar och ägare – Hur du handskas med vanligt förekommande problem på kurs.

Hur man anpassar övningar till hundägare med fysisk funktionsvariation.

Barn med hund.

Hur man besvarar vanligt förekommande frågor på kurs.

Säkerhet på kurs – hundens välmående går alltid först.

 

Utbilningsmaterial som ingår

Ryggsäck

Pärm

Block

Penna

Spårlina

Hundgodispåse

Hundleksak

Under hela utbildningtiden ingår paketet Vardagslydnad +, från DogEductus övningsbank på nätet (värde 2490:-). Läs mer om DogEductus här: http://www.dogeductus.se/

 

Hemarbeten
  • Böcker att läsa och redovisa (9 böcker)
  • Projektkurs (6 h, minst 4 deltagare)
  • Projektkurs (Koppel- och Inkallning 6 h minst 4 deltagare)
  • Enskild träning med valp, unghund och vuxen hund (9 h)
  • Ett flertal inlämningsuppgifter som ska redovisas skriftligt och/eller muntligt
  • Praktik på skolan utöver ordinarie utbildningstid (9 h)
  • Projektkurs på skolan utöver ordinarie utbildningstid (9 h)
  • Träning av egen hund

 

Utbildningens längd

Utbildningen ligger på 23 schemalagda dagar och sträcker sig över ca 10-12 månader.

 

Pris

23.000:- + moms. En anmälningsavgift på 1000:- tillkommer.

Utbildningen skall vara betald senast 4 veckor innan den startar om inget annat är överenskommet.

Delbetalning går att ordna, kontakta Louise för mer information.

 

Datum och Tid

Vi reserverar oss för eventuella ändringar under utbildningens gång.

 
Utbildare

Jessica Örn, Louise Moberg Örn

 

Examen

Under utbildningens gång blir det små delprov istället för ett massivt prov i slutet.

För att få göra examen krävs det att du gjort samtliga hemuppgifter och redovisningar. Du måste också haft minst 90% närvaro under utbildningen. Praktiken på skolan ska också vara gjord.

 

Kurslitteratur

Bra relation - Kenth Svartberg

Hunden, människan, relationen - Kerstin Malm

Vardagsuppfostran med känsla och respekt - Åsa Ahlbom

Skjut inte hunden - Karen Pryor

Shaping - Fanny Gott

Hundars och Vargars Beteende - Freddy Worm Christiansen

Den missförstådda hunden - Per Jensen

Blygerhundar - Jessica Mann

Min bästa aktiveringsbok - Mental träning för hundar - Anders Hallgren

 

Anmälan till utbildningen/Mer information

Kontakta kursanmalan@aktivhund.nu om du är intresserad av att anmäla dig till utbildningen eller om du vill ha mer information. För mer brådskande kan vi nås på telefon (0763-084 991 - Jessica, 0736-876 876 - Louise), dock är mail lättast då vi båda arbetar oregelbundet och mest hela tiden.