Beteendeutredare

Har du en önskan om att kunna hjälpa hundägare att komma tillrätta med olika problembeteenden som deras hundar praktiserar? Alla typer av oönskade beteenden ingår i arbetet men några av de vanligaste är: problem vid hundmöten, personmöten, jakt, separation, ljudrädsla, resursförsvar, tvåhundsproblem, hantering och stress.

Under utbildningen får du lära dig hur du på bästa sätt når fram till olika typer av människor och vad du bör tänka på när du gör en träningsplan för dina klienter. Det är otroligt viktigt att kunna läsa både hunden och dess ägare samt att ha god raskunskap och gott om olika övningar som passar både till träning och hantering av det vardagliga livet. Innan man påbörjar träningen behöver man kunna identifiera den bakomliggande orsaken till det oönskade beteendet för att att nå ett varaktigt resultat och vägen dit skall självklart vara etisk för hunden. För att lyckas med dina utredningar behöver du ha ett uppenbart intresse för att hjälpa andra med att sätta upp ett färdigt mål samt många delmål där du finns som ett stöd under resans gång. Det är viktigt att man bemöter alla klienter med ett öppet sinne utan förutfattade meningar. Vad som upplevs som ett önskvärt beteende för en ägare kan vara ett stort problem för någon annan.

Under utbildningen får eleverna verkliga kunder att arbeta med där man startar med en intervju för att sedan följa upp med en träningsplan. Dessa arbeten sker i små grupper och inom olika problemområden. Utöver de projekthundar som kommer till skolan ska eleverna även arbeta med projekthundar hemma. 

 

Vår Beteendeutredarutbildning innehåller:

Inlärning

Hundspråk + "Röda flagg"/Varningssignaler

Rädsla/Oro (att förstå och förebygga rädsla samt hur tränar man en känsla?)

Aggression (orsaker, hur förebygga?)

Ledsjukdomar, smärta och rörelsestörningar

Etiketter

Förebygga/Åtgärda oönskade beteenden

Beteenden - hur definierar vi problembeteenden? Beteendets ABC

Hur ska vi göra när oönskade beteenden har gått överstyr?

När/hur uppstår oftast problembeteenden?

Hur utreder man en problemhund?

Chock och Ångest

OCD hos hund (stereotypa och tvångsmässiga beteenden)

Träna vs Hantera

Trösklar/Tröskelvärde

Stress

Inlärning av lämpliga alternativa beteenden anpassat efter varje individ

Risker/Säkerhet kring träning av farliga hundar

Transportövningar

Hur man finner balans mellan olika individer

Fallbeskrivningar

Belöningsbaserad träning

Lek & Lär

Problemlösningar kring belöningar

Hundmöten

Personmöten

Jaktproblem

Ljudrädsla 

Separationsångest

Tvåhundsproblem

Hanteringsproblem

Vakt

Resursförsvar

Rumsrenhet

Intervjuteknik

Presentationsteknik

 

Utbildningsmaterial som ingår

Ryggsäck

Pärm

Block

Penna

 

Hemarbeten

  • Böcker att läsa och redovisa (7 böcker)
  • Träning av egen hund
  • Projektkurs
  • Träning av projektekipage (3 st)

 

Förkunskapskrav

Instruktörsutbildning

 

Utbildningens längd

Utbildningen ligger på 22 schemalagda dagar och sträcker sig över ca 10-12 månader.

 

Pris

20.000:- + moms. En anmälningsavgift på 1000:- tillkommer.

Utbildningen skall vara betald senast 4 veckor innan den startar.

Delbetalning går att ordna, kontakta Louise för mer information.

 

Datum och Tid

Tid för samtliga utbildningsdagar (lördagar & söndagar) är 10:00- ca 16:30.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar under utbildningens gång (föreläsningar kan förekomma på kvällstid).

 

Utbildare

Catharina Fahlberg

 

Examen

För att få göra examen krävs det att du gjort samtliga hemuppgifter och redovisningar. Du måste också haft minst 80% närvaro under utbildningen. Examen sker genom ett skriftligt samt praktiskt prov.

 

Kurslitteratur

Rädsla och separationsproblem hos hundar - Kerstin Malm

Aggressivitet hos hundar - Kerstin Malm 

Hundens Beteende - Barbara Handelman

Hundens språk och tankar - Per Jensen

Släpp kontrollen lös - Leslie McDevitt

Stressade Hundar - Martina Nagel

Hundars och vargars beteende - Freddy Worm Christiansen

Blygerhundar - Jessica Mann

 

Anmälan till utbildningen/Mer information

Kontakta kursanmalan@aktivhund.nu om du är intresserad av att anmäla dig till utbildningen eller om du vill ha mer information. För mer brådskande kan vi nås på telefon (0763-084 991 - Jessica, 0736-876 876 - Louise), dock är mail lättast då vi båda arbetar oregelbundet och mest hela tiden. 

 

Elsa arg