Personsöksinstruktör

En vidareutbildning för dig som redan är instruktör och som vill erbjuda kurser i Personsök som aktivering eller grundläggande träning inför tävling. 

 

Innehåll

Regler för tävling i brukssök

Grundträning i sök

Vindövningar

Vallande av ruta

Markering av funnen figurant

Problemlösningar

Försvåringar

Kursplanering

 

Hemarbeten

Projektkurs som skall redovisas skriftligt

 

Pris

4200:- + moms

Utbildningen ska betalas senast 2 veckor innan utbildningen.

 

Datum och Tid

Ingen start planerad för tillfället.

 

Utbildare

Jessica Örn

 

Examen

För att erhålla diplomet "Personsökinstruktör" krävs godkänd skriftlig redovisning av projektkurs. 

 

Anmälan till utbildningen/Mer information

Kontakta kursanmalan@aktivhund.nu om du är intresserad av att anmäla dig till utbildningen eller om du vill ha mer information. För mer brådskande kan vi nås på telefon (0763-084 991 - Jessica, 0736-876 876 - Louise), dock är mail lättast då vi båda arbetar oregelbundet och mest hela tiden. 

elsa sök