Första besöket inklusive undersökning och behandling vid behov, 730:-

Återbesök inkl. behandling, 630:-

Boka tid