Integritetspolicy

 

Insamling av information

Vi samlar in information från dig när du bokar någon av våra tjänster. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, adress, din e-postadress och mobilnummer.

 

Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

-          Ta betalt för våra tjänster genom faktura.

-          Kontakta dig via e-post.

-          Kontakta dig via mobil vid ex. sjukdom/avbokning med kort varsel.

-          E-handelssäkerhet

-          Vi är de enda som äger informationen som samlas in. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.

 

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

Informationsskydd

Endast medarbetare och underleverantörer, med giltiga personuppgiftsbiträdesavtal, som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

Ta bort personuppgifter

Aktiv Hund sparar eventuella transaktionsuppgifter i den mån andra lagar kräver det (främst bokföringslagen). 

 

Samtycke

Genom att boka våra tjänster godkänner du vår integritetspolicy.